įžaibuoti

įžaibuoti
įžaibúoti intr. 1. žaibui patekti, įsiskverbti: Vakar per audrą į tą lopą įžaibavo . 2. refl. Rtr, NdŽ, įsismaginti, įsileisti žaibuoti: Naktį kad įsižaibãvo, kad įsigriaudė, kad įsilijo! Š. 3. Ser dažnai smarkiai žaibuoti. 4. refl. prk. nesuvaldyti pykčio protrūkio. \ žaibuoti; apžaibuoti; atžaibuoti; įžaibuoti; išžaibuoti; nužaibuoti; pažaibuoti; paržaibuoti; prižaibuoti; sužaibuoti; užžaibuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apžaibuoti — tr. Rtn žaibuojant pakenkti: Kad medžiams žydant žiedus apžaibuoja, tą metą vaisiaus nėra LTR(Slnt). Jei riešutys pajuodęs, tai laumės užkerėtas arba apžaibuotas Kb. Riešutys negeri, kažkokie juodi, apžaibuoti Drsk. žaibuoti; apžaibuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžaibuoti — intr. DŽ1; Db(Pn) žaibuojant priartėti: Jau atgriauja, atžaibuoja Skr. Debesys atžaibuoja Jž. žaibuoti; apžaibuoti; atžaibuoti; įžaibuoti; išžaibuoti; nužaibuoti; pažaibuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžaibuoti — Rtr, KŽ 1. intr. kurį laiką žaibuoti: Visą naktį išgriaudė, išžaibãvo Š. 2. refl. Rtr, Š, KŽ pakankamai žaibavus nustoti. 3. tr., intr. Š, KŽ nutrenkti (žaibu), žaibuojant sunaikinti: Kad tave žaibais išžaibuotum! J. žaibuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužaibuoti — 1. intr. Š žaibuojant nutolti, žaibui nueiti: Užėjo griaustinis ir praėjo, nugriaudė, nužaibavo tyliai į tolumas rš. 2. žr. sužaibuoti 1: Nužaibãvo be griaustinio DŽ1. | prk.: Lietuva kaip žaibas tik minty nužaibuodavo [Sibire] Šd. | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paržaibuoti — 1. NdŽ žr. atžaibuoti. 2. tr. prk. labai skubiai atsiųsti, laidais perteikti: Šviežiausiąją žinią … tolraštis … vakare paržaibavo LC1886,46. žaibuoti; apžaibuoti; atžaibuoti; įžaibuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažaibuoti — 1. intr. ppr. impers. kurį laiką, kiek žaibuoti: Pažaibãvo, bet negriaudė DŽ1. Dar vis pažaibuoja Pc. Naktimis pažaibuoja, nugriaudžia perkūnija, rodos, beregint prapliups kaip iš kibiro J.Avyž. | refl. prk.: Tik pasižaibãvo akyse, kai davė in… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prižaibuoti — intr. impers. NdŽ pakankamai žaibuoti. žaibuoti; apžaibuoti; atžaibuoti; įžaibuoti; išžaibuoti; nužaibuoti; pažaibuoti; paržaibuoti; prižaibuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužaibuoti — 1. intr. ppr. impers. L, Rtr, Š, KŽ, JT372 blykstelėti žaibui: Vakaruose sužaibãvo NdŽ, DŽ1. Kai sužaibuoja, tai matom mes, kur važiuot LKT190(Lkš). Sužaibãvo į akies mirksnį Rmč. Rozą pirm jaučių kryžiauniai sužaibavo ir perkūnas dėjo LTR(Auk) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užžaibuoti — NdŽ žr. sužaibuoti. žaibuoti; apžaibuoti; atžaibuoti; įžaibuoti; išžaibuoti; nužaibuoti; pažaibuoti; paržaibuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsižaibavimas — įsižaibãvimas sm. (1) NdŽ, KŽ → įžaibuoti 2 (refl.). žaibavimas; įsižaibavimas; sužaibavimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”